خبرنامه الکترونیکی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان ابزاری اطلاع‌رسان شما را از تازه‌های این حوزه مطلع می سازد. با ثبت نام در خبرنامه الکترونیک حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، آخرین اخبار حوزه به پست الکترونیکی شما ارسال می گردد.
برای عضویت در خبرنامه مشخصات زیر را تکمیل نموده و با کلیک دکمه عضویت در خبرنامه عضو شوید.
لطفا نظر، پیشنهاد یا انتقادخود را به ایمیل khabarnameh@med.iau.ir ارسال نمایید.

* نام و نام خانوادگی :
 
* میزان تحصیلات :
 
* رشته تحصیلی :
 
* پست الکترونیکی :
   
حوزه مورد علاقه :
شغل :
* نام سازمان :
 
* سمت سازمان :
 
* پست الکترونیکی :
   
حوزه مورد علاقه :