آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور اعضای هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مصوبه ۴۸- نحوه گذراندن تعهدات قانونیامور اعضای هیات علمی۱۷ مرداد ۱۳۹۱
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی گروه علوم پزشکیامور اعضای هیات علمی۰۷ دی ۱۳۹۲
ممنوعیت تحصیل مربیان در دوره های نیمه حضوری و غیرحضوریامور اعضای هیات علمی۰۶ تیر ۱۳۹۵
ادامه تحصیل مربیانامور اعضای هیات علمی۰۵ دی ۱۳۹۱
الزامی بودن ماموریت تحصیلی مربیان دانشجوامور اعضای هیات علمی۱۴ دی ۱۳۹۳
ترفیعاتامور اعضای هیات علمی۰۳ مهر ۱۳۹۳
تشویق و رکود اعضای هیات علمیامور اعضای هیات علمی۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
الزام به اخذ ماموریت تحصیلی مربیانامور اعضای هیات علمی۲۴ خرداد ۱۳۹۵
شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشیامور اعضای هیات علمی۲۵ مرداد ۱۳۹۸
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمیامور اعضای هیات علمی۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
جداول مربوط به آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمیامور اعضای هیات علمی۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیامور اعضای هیات علمی۲۷ تیر ۱۳۹۵
ارتقای مرتبه علمی - تاییدیه صلاحیت عمومیامور اعضای هیات علمی۰۳ خرداد ۱۳۹۶
ارتقای مرتبه علمی - صورتجلسه کمیته اخلاقامور اعضای هیات علمی۲۷ دی ۱۳۹۸
قطع همکاری اعضای هیات علمی نیمه وقت به علت عدم کفایت امور آموزشیامور اعضای هیات علمی۲۳ شهریور ۱۳۹۵
سامانه جذب اعضای هیات علمیامور اعضای هیات علمی۱۶ بهمن ۱۳۹۵
جذب هیات علمی بازنشسته سایر دانشگاه های دولتی (نیمه وقت)امور اعضای هیات علمی۰۸ شهریور ۱۳۹۵
جذب هیات علمی بازنشسته دانشگاه های دولتی (تمام وقت)امور اعضای هیات علمی۲۶ بهمن ۱۳۹۳
تغییر شرایط سنی جهت جذب اعضای هیات علمیامور اعضای هیات علمی۱۷ تیر ۱۳۹۲
جذب و به کارگیری اعضای هیات علمیامور اعضای هیات علمی۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶