بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از پایگاه واکسیناسیون دانشجویان در سازمان مرکزی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۸ ۱
نام تهیه‌کننده: علیرضا میرزایی- روابط عمومی دانش