بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه آزاد اسلامی

بیمارستان آریا (استان خراسان رضوی)

بیمارستان اصفهان (استان اصفهان)

بیمارستان امام سجاد (ع) (استان آذربایجان شرقی)

بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) (استان تهران)

بیمارستان بوعلی (استان تهران)

بیمارستان 22 بهمن (استان خراسان رضوی)

بیمارستان خاتم الانبیاء (استان سمنان)

بیمارستان سید رضا شاه ولی (استان یزد)

بیمارستان فرهیختگان (استان تهران)

احمد نژاد کتالم (استان مازندران)

درمانگاه قدس (استان تهران)