معاونین علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها

ردیفنام و نام خانوادگی (سرکار خانم/ جناب آقای دکتر...)سمت
1سید محمود بهشتیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
2اسفندیار بالجانیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی
3حمید دلداده مقدمامعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان ردبیل
4آرش قدوسیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان
5منصوره تجویدیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز
6علیرضا خوشدلمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
7شهرام مشهدی زادهمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
8محمد حدادمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی
9ناصر سنجر موسویمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی
10-معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی
11علیرضا تقیان دشتمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
12معصومه شاکریمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان
13عباسعلی طاهریانمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
14مسعود کرمان سارویمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان
15زینب السادات هجرتیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
16رعنا رضایی سپاسیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین
17ابوالفضل مظفریمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم
18کاوه بهمن پورمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان
19سید حسن افتخار واقفیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان
20معصومه حیدریانمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه
21مرضیه رفعت ماهمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد
22هادی بزازیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان
23شادی دهقان زادهمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
24سید حسین قربانیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان
25قهرمان محمودی عالمیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
26مرتضی قاسمیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
27رحمان مهدی زادهمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان
28نسرین متین نیامعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان
29ابوالحسن حلوانیمعاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
نمایش ۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.