اطلاعات تماس دفاتر

دفتر شماره تلفن
معاونت علوم پزشکی47916940(021)
آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی47916902(021)
پژوهش و فناوری علوم پزشکی47916716(021)
خدمات سلامت47916920(021)
دامپزشکی47916927(021)
روانشناسی بالینی و سلامت47916919(021)
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.