آزمون فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار شد

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۲۱:۳۵ کد : ۱۸۳ اخبار واحدها
آزمون فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاری با حضور سرپرست دانشکده پرستاری مامایی، اعضای هیات علمی ، مدیر EDO گروه پرستاری در تاریخ دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار شد.
آزمون فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار شد

این آزمون با شرکت 30 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی مهر 96 واحد بجنورد از ساعت 8 صبح تا 13 بعد از ظهر آزمون با نظارت خانم بشیریان مدیر گروه پرستاری این واحد دانشگاهی، خانم زهرا حمیدی مدیر دفتر توسعه، خانم مهسا ریحانی مسئول کمیته صلاحیت بالینی و سرپرست دانشکده شروع شد و صلاحیت بالینی دانشجویان در 12 ایستگاه بهداشت جامعه، بهداشت مادران، مراقبت بعد از عمل، اکسیژن درمانی، اعصاب، دیابت، محاسبات دارویی،روان پرستاری و قلب مورد ارزیابی قرار گرفت. اساتید دانشکده پرستاری خانم فاطمه داوری، خانم مرجانه انوری،  خانم زهرا حمیدی، خانم مهری فیروزه و خانم مریم حصاری مقدم در ایستگاهها حضور داشتند.
طبق نظرسنجی انجام شده بیشتر دانشجویان از نحوه برگزاری آزمون رضایت داشتند.
 

کلید واژه ها: آزمون صلاحیت بالینی پرستاری استان خراسان شمالی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی


نظر شما :