اخبار دامپزشکی

اولین شورای راهبردی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

اولین شورای راهبردی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

اولین شورای راهبردی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر نفر، معاون علوم پزشکی،  مدیران معاونت علوم پزشکی، نماینده نظام دامپزشکی، روسای دانشکده ها و متخصصین رشته دامپزشکی سراسر کشور پیش از ظهر امروز برگزار شد. 

ادامه مطلب