معرفی حوزه

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی متشکل از چهار دفتر زیرمجموعه شامل دفتر توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی، دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی، دفتر توسعه خدمات سلامت، مدیریت توسعه روابط بین الملل علوم پزشکی، بخش امور دامپزشکی و بخش امور روانشناسی بالینی و سلامت می باشد. 

تاریخچه

دو سال پس از وقوع انقلاب فرهنگی در کشور و با هدف گسترش آموزش عالی در استانهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد آیت اله هاشمی رفسنجانی و با حمایت حضرت امام خمینی (ره) تاسیس شد. چهار ماه بعد آیت اله هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس شورای موقت دانشگاه، دکتر عبدالله جاسبی را به ریاست دانشگاه منصوب نمود.
اولین آزمون ورودی دانشگاه در اسفند ۶۱ با شرکت ۳۲ هزار داوطلب در امام شهر (شاهرود)، اهواز، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، کرمان، مشهد و یزد برگزار شد و حدود ۳ هزار نفر در رشته‌های راه و ساختمان، برق، مکانیک، فیزیک، ریاضی، شیمی، صنایع فلزی، نساجی و حسابداری پذیرفته شدند.
حدود سه سال بعد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در ۲۷ خرداد ماه ۱۳۶۴ تاسیس گردید. دانشگاه فعالیت خود را با ریاست دکتر سید حسن یحیوی و راه اندازی چهار رشته تحصیلی، پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای، پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی با جذب ۳۷۶ دانشجو آغاز کرد. در سال ۱۳۶۵ با پیگیری مسئولان وقت تعداد دانشکده‌های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به ۸ دانشکده می‌رسد. از سال ۱۳۸۶ با تشکیل حوزه معاونت علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده‌های علوم پزشکی سازماندهی نوینی یافته و رشد چشم‌گیری را در طول چند سال تجربه کردند. تا آنجا که امروز حدود چهل درصد دانشجویان گروه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل می‌‌باشند.
دکتر باقر لاریجانی، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به عنوان قائم مقام حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر علیرضا مصداقی نیا، به عنوان معاون علوم پزشکی این دانشگاه مشغول به فعالیت بودند. در این سالها با استقرار گروه جدید مدیران حوزه علوم پزشکی در مدت کوتاهی برنامه‌های اصلی حوزه برای ارتقای کیفی و کمی تدوین و جمعی از اساتید و صاحبنظرات به‌نام حوزه علوم پزشکی کشور گردآوری شدند و با کمک ایشان حوزه‌های آموزش، پژوهش و خدمات سلامت در قالبی نوین تعریف گردید و تشکیلات اصلی فعلی حوزه علوم پزشکی بر همین اساس شامل زیر مجموعه های زیر است: 

·         دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی متولی ساماندهی به امور آموزش علوم پزشکی و تدوین دورنمای این حیطه در دانشگاه آزاد اسلامی گردید.

·         دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی متولی ساماندهی به امور پژوهش و تکمیل چرخه پژوهش در حوزه علوم پزشکی دانشگاه شد.

·         دفتر توسعه خدمات سلامت متولی تأمین فیلد بالینی آموزش و همچنین ارتقای کیفیت خدمات سلامت در واحدهای درمانی دانشگاه گردید.

·         مدیریت توسعه روابط بین الملل نیز مسئول ارتقای تعاملات جهانی و اعتلای رتبه‌های بین المللی حوزه شد.

 

از سال ۱۳۹۴ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ دکتر سید علی ابطحی طی حکمی از سوی دکتر باقر لاریجانی، قائم رئیس دانشگاه در علوم پزشکی  به عنوان معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به فعالیت بودند. 

از ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ تا کنون، دکتر محسن نفر، طی حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مسئولیت این منصب را عهده دار هستند. 

 - در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۶ مسئولیت «ساماندهی امور آموزشی و پژوهشی کلیه گرایش ها و مقاطع حوزه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی» بر عهده معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته شد. 

 

 - در تاریخ ۹۸/۴/۱۱ مسئولیت «ساماندهی امور رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع و گرایش های مختلف» بر عهده معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته شد. 

 

 

دکتر محسن نفر

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  

 

دکتر فرهاد ادهمی مقدم

مدیرکل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی

 

دکتر عباس احمدی

مدیرکل دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی

 

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سلامت

 

مدیریت توسعه روابط بین الملل در علوم پزشکی

 

دکتر مهدی مرجانی

مسئول کمیته توسعه علوم دامپزشکی

دکتر سارا هاشمی

مسئول کمیته توسعه علوم روانشناسی