روابط عمومی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت 

 

راه های ارتباطی مخاطبین: 
1- تلفن: 47916940 (21 98+)

2- ایمیل: pr@pezeshki.iau.ir

3- سامانه پیگیری های ویژه: https://peygiri.iau.ac.ir

4- بخش ایمیل تماس با ما: https://med.iau.ir/fa/contactus

همکاران محترم در واحدها می توانند جهت ارسال خبر از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام نمایند:
m.nakhaei@iau.ir