مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه علوم پزشکی و دامپزشکی


برگزاری دوره تابستان در واحدهای مجری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری دوره تابستان در واحدهای مجری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام دوره تابستان در واحدهای مجری گروه علوم پزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع دکتری حرفه ای، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) از روز شنبه بیست و ششم تیرماه آغاز و تا روز پنجشنبه سی و یکم تیر ماه ادامه دارد.

ادامه مطلب