مطالب مرتبط با کلید واژه

روز پرستار


نقش ویژه پرستاران در دستیابی به بیمارستان های «بیمار محور»
در مراسم گرامیداشت مقام پرستار در بیمارستان امیرالمومنین (ع) دانشگاه آزاد اسلامی عنوان شد:

نقش ویژه پرستاران در دستیابی به بیمارستان های «بیمار محور»

مراسم گرامیداشت مقام پرستار در بیمارستان امیرالمومنین (ع) دانشگاه آزاد اسلامی در تهران برگزار و از پرستاران نمونه تقدیر بعمل آمد. 

ادامه مطلب