مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمون صلاحیت بالینی


آزمون فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار شد

آزمون فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار شد

آزمون فاینال دانشجویان کارشناسی پرستاری با حضور سرپرست دانشکده پرستاری مامایی، اعضای هیات علمی ، مدیر EDO گروه پرستاری در تاریخ دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار شد.

ادامه مطلب
آزمون صلاحیت بالینی پزشکان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد
رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود:

آزمون صلاحیت بالینی پزشکان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد گالری

سی و دومین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکان و دانشجویان پزشکی در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکى دانشگاه آزاد اسلامى شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری سی و دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ادهمی مقدم خبر داد:

برگزاری سی و دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد ادهمی مقدم، مدیرکل دفتر توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری سی و دومین دوره آزمون صلاحیت بالینی در دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد.

ادامه مطلب
برگزاری سی و یکمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی برای کارورزان رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ادهمی مقدم خبر داد:

برگزاری سی و یکمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی برای کارورزان رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی

سی و یکمین آزمون کشوری صلاحیت بالینی برای کارورزان رشته پزشکی همزمان با دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ۹ واحد دانشگاهی آزاد اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب
آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد

بیست و ششمین دوره آزمون سراسری صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی کشور به منظور ارزیابی صلاحیت بالینی پزشکان و دانشجویان پزشکی در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکى دانشگاه آزاد اسلامى شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب