معرفی

معرفی

طی دهه های اخیر، ارتباطات و تعاملات بین المللی با تغییرات سریع محیط ها و جوامع علمی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. دانشگاهها به عنوان منبع تولید و گسترش علم و دانش، ضرورت پرداختن به ارتباطات بین المللی را در برنامه راهبردی خود قرارداده اند. بی شک گسترش فضای ارتباطات بین المللی در دانشگاهها، سبب تقویت امور علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد شد و به طور کل می توان گفت دانشگاهها بدون روابط قوی بین المللی نمی توانند رسالت خود را به خوبی به انجام برسانند. 

آموزش، تولیدعلم و فناوری، و ارائه خدمات سلامت اساسی ترین ماموریت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی است و این نهاد آموزش عالی کشور خود را متعهد به بهبود مستمر کیفیت خدمات می داند، لذا مدیریت روابط بین‌الملل حوزۀ علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف توسعه همکاری های آموزشی، پژوهشی و خدمات سلامت با مراکز بین المللی، در تلاش است تا با تقویت بنیان علمی اعضای هیأت علمی، پرسنل و دانشجویان این دانشگاه در زمینه علوم پزشکی، جایگاه دانشگاه را در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی ارتقاء دهد. 

مسئولین این حوزه در تلاش اند تا با شناسایی چالش های همکاری در عرصه بین المللی، و بکارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل داخلی و بین المللی، توسعه زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، و ایجاد محیطی دلپذیر برای گسترش دانش و تجربه عملی، ضمن معرفی هر چه بهتر و بیشتر دانشگاه به مجامع علمی دنیا، ارزش افزوده ی مادی و معنوی قابل توجهی را به ارمغان بیاورند. 

بر اساس دورنمای در نظر گرفته شده در برنامه راهبردی واحد بین الملل؛دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مرکز بین‌المللی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت در سطح کشور، منطقه‌ و جهان ارتقاء یافته و معرفی می شود تا در راستای تحقق این هدف توانمندی های خود را با سایر دانشگاه‌های داخلی و خارجی سهیم شده و از دانش و تجربه ی آنان نیز بهره‌مند گردد. راهبردها و راهکارهای کلان پیش‌بینی شده درنقشه توسعه علوم پزشکی به خوبی گویای این امر مهم در عرصه دانشگاه می‌باشد.