همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی

با توجه به ضرورت تعامل با جامعه جهانی  با نگاه ویژه به افزایش همکاری های علمی در حوزه پزشکی، مدیریت توسعه روابط بین الملل بر آن است تا با شناسایی دقیق جامعه هدف در سطح منطقه ای و جهانی گام موثری در راستای گسترش روابط دانشگاهی و همچنین ارتقای رتبه علمی دانشگاه آزاد اسلامی بردارد.

 

تفاهمنامه ها

 

تفاهمنامه هایی که تا کنون با دانشگاه های خارجی به امضا رسیده است:

دانشگاه گراتز اتریش : در دسامبر ۲۰۱۳ برابر با آذر ماه ۱۳۹۲ تفاهمنامه ای بین جناب آقای دکتر لاریجانی به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکتر آلفرد پریتز به امضا رسید.

دانشگاه SFU اتریش : در نوامبر ۲۰۱۴ برابر با آبان ماه ۱۳۹۴ تفاهمنامه ای بین جناب آقای دکتر لاریجانی به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای پروفسور دیمای به امضا رسید.

دانشگاه باشکنت ترکیه: در فوریه ۲۰۱۵ برابر با بهمن ماه ۱۳۹۳ تفاهمنامه ای بین جناب آقای دکتر لاریجانی به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکترعلی هابرال به امضا رسید.

دانشگاه ملی تکنولوژی عراق: در ژانویه ۲۰۱۵ برابر با دی ماه ۱۳۹۳ تفاهمنامه ای بین جناب آقای دکتر لاریجانی به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکترمحمد شاکر شیخ خلف به امضا رسید.

دانشگاه جنوآ ایتالیا:  در سال ۱۳۹۱ تفاهمنامه بین واحد دندانپزشکی تهران و دانشگاه جنوآ ایتالیا جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت ترمیمی و زیبایی به امضا رسید.

موسسه تحصیلات عالی طبی و شفاخانه چراغ کشور افغانستان: تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی ودرمانی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و شفاخانه چراغ از کشور افغانستان جهت  ارتقاء دانش پزشکی و گسترش همکاری های آموزشی و تحقیقاتی  با  دانشگاه افغانستان دیماه سال ۱۳۹۶ در دفتر معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به امضای دکتر محسن نفر،‌ معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر چراغ علی،‌ موسس دانشگاه چراغ رسید.

دوره های مشترک

از خرداد ماه سال ۱۳۹۲ دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی به طور مشترک در واحد دندانپزشکی تهران و دانشگاه جنوآ ایتالیا برگزار گردید و با توجه به استقبال دانشجویان از این دوره ها تا کنون ۴ دوره برگزار و پس از موفقیت در آزمون نهایی به شرکت کنندگان مدرک پایان دوره اعطا گردیده است. در همین راستا واحد دندانپزشکی در نظر دارد زمینه همکاری ها و دوره های آموزشی را گسترش دهد و نظر به تمایل دانشگاه جنوآ به همکاری علمی و پژوهشی در سایر رشته ها اعم از پزشکی و غیرپزشکی امید است در آینده نزدیک شاهد پیشرفت همکاری های بین دو دانشگاه باشیم.