پذیرش دانشجوی خارجی

پذیرش دانشجوی خارجی

نحوه اخذ تقاضای پذیرش متقاضیان غیر ایرانی (از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی  سامانه fstudent.iau.ir )

بر اساس شیوه نامه جامع جذب دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۸۳۳۹۴/۱۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ متقاضیان می بایست ثبت نام خود را به همراه آخرین مدارک تحصیلی و اقامتی در وب سایت fstudent.iau.ir انجام دهند. پاسخگویی به سوالات و مشکلات احتمالی در خصوص فرایند ثبت نام از طریق پست الکترونیک foreign.stud@intl.iau.ir انجام خواهد گرفت. مدارک و مستندات مذکور می بایست در قالب یک فایل pdf در وب سایت fstudent.iau.ir بارگذاری شود و متقاضیان غیر ایرانی می بایست موقع ثبت نام نهایی، اصل مدارک مذکور به همراه دو قطعه عکس جدید ۴٭۳ را به همراه داشته باشند. پذیرش این دسته از متقاضیان به صورت بررسی سوابق تحصیلی در حوزه بین الملل دانشگاه و ارسال مدارک مربوطه به مرکز سنجش و پذیرش برای صدور سند پذیرش احراز هویت انجام می گیرد.

لازم است مدارک تحصیلی و ریز نمرات داوطلبان غیر ایرانی ( از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی در سامانه fstudent.iau.ir  ) در تمامی مقاطع تحصیلی ممهور به مهر وزارت خارجه کشور متبوع، آموزش عالی کشور متبوع و سفارتخانه یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع باشد. چنانچه مدرک تحصیلی متقاضی غیر ایرانی فاقد مهرهای مذکور باشد، می بایست مدرک تحصیلی خود را به مهر سفارتخانه کشور متبوع خود در ایران و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ممهور نماید و به اداره امور جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه نماید. مدارک فوق بایستی به زبان فارسی یا انگلیسی باشد. همچنین شرط معدل برای پذیرفته شدگان غیر ایرانی (از طریق بررسی پرونده تحصیلی متقاضی  سامانه fstudent.iau.ir ) در رشته های علوم پزشکی به شرح ذیل می باشد:

معدل دیپلم کتبی نهایی ۱۲ به بالا برای رشته های کارشناسی گروه علوم پزشکی

معدل دیپلم کتبی نهایی ۱۴ به بالا و شرط شرکت در مصاحبه علمی برای رشته های گروه علوم پزشکی مقطع دکترای حرفه ای