IAU

عنوان کوتاه معرفی دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی

عنوان اصلی

معرفی دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکیدفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تحقق توسعه علوم پزشکی با تدوین چشم انداز حرکت به سمت دانشگاهی نوآور، پژوهش محور، كارآفرين و پيشرو در رشد و توسعه اقتصادي ارايه خدمات نوين پژوهشي و پيشتاز در توليد علم در سطح جهان در نظر دارد با نیل به اهداف نهادينه نمودن كيفيت پژوهش در جهت تحقق دانشگاه رقابت پذير، قرار گرفتن واحدهاي دانشگاه در رتبه بندي هاي ملي، منطقه اي، و جهاني گسترش توانمندي هاي علمي و پژوهشي دانشگاه و حركت به سمت رهبري خودگردان در سطح كشور این نقش را گسترش دهد. شرح فعالیت های این دفتر در 4 حوزه:

1- مدیریت اسناد و اطلاع رسانی پزشکی

2- مدیریت توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

3- مدیریت توسعه مراکز رشد، پارک های علم و فناوری

4- مدیریت امور پژوهشی

خلاصه می شود.
 

سرپرست دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی: دکتر هنگامه بختیار

IAU

سوابق اجرایی :

1- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان 1383-1385

2- کارشناس دفتر سلامت دهان و دندان معاونت سلامت وزارت بهداشت 1385-1386

3- رئیس دفتر اداره درمان دندانپزشکی معاونت سلامت وزارت بهداشت 1386- 1387

4- عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1387- تاکنون

5- رئیس بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1391-1395

6- رئیس مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 1393- تاکنون

7- مدیر مراکز رشد دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 1394-1395

8- سرپرست دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 1395- تاکنون

دریافت رزومه...
 

معاون دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی: دکتر ماندانا حسن زادسوابق اجرایی :

1- مدیر گروه ژنتیک واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 3 سال

2- رئیس مرکز تحقیقات ژنومیک پزشکی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 2 سال

3- مدیر مراکز تحقیقاتی دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 

تماس با ما:

مسئول دفتر: خانم اکرمی

شماره تلفن: 47351513

شماره فکس: 44861713

آدرس پست الکترونیک: research@med.iau.ir