IAU

عنوان کوتاه دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان

عنوان اصلی

دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویانIAU


 

با توجه به تغییر تشکیلات سازمانی این معاونت، طی حکمی از سوی معاون علوم پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم، به عنوان مدیرکل توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1 مهرماه 1394 بجای سمت «رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی(تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1394)» منصوب شدند. پیش از این دکتر جبرائیل نسل سراجی از مهرماه 1392 تا اردیبهشت ماه 94، به عنوان رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی توسط قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در علوم پزشکی وقت منصوب و به فعالیت مشغول بودند.رزومه دکتر فرهاد ادهمی مقدم...
 

دفترتوسعه آموزش پزشکی و امور دانشجویان مسئولیت راهبردی آموزشی پزشکی حوزه معاونت پزشکی را برعهده دارد و در این راستا هدایت، کنترل و برنامه ریزی در جهت ارتقاء آموزش پزشکی را انجام می دهد و نقش مهمی را در انجام وظایف متعددی در قبال واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی رشته های علوم پزشکی ایفا می کند.وضعیت موجود آموزش علوم پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی دارای 86 واحد دانشگاهي در حوزه علوم پزشكي، 1798 عضو هيأت علمي، حدود 61000 دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف، 51 رشته دانشگاهي در مقاطع مختلف، می باشد.86 واحد دانشگاهي در دانشگاه آزاد مسئول آموزش پزشكي هستند:
  •  13 واحد دانشگاهي پزشكي
  •  4 واحد دانشگاهي دندانپزشكي
  •  1 واحد دانشگاهي داروسازي
  •  68 واحد دانشگاهي پرستاري و مامائي و بيراپزشكي

ترکیب اعضای هيأت علمي دانشگاه در علوم پزشكي
  •  12 استاد نیمه وقت و 23 استاد تمام وقت
  •  11 دانشیار نیمه وقت و 46 دانشیار تمام وقت
  •  150 استادیار نیمه وقت و 614 استادیار تمام وقت
  •  38 مربی نیمه وقت و 904 استادیار تمام وقت
  •  در مجموع 211 نفر هیأت علمی نیمه وقت و 1587 هیأت علمی تمام وقت

رشته های موجود علوم پزشكي در دانشگاه آزاد
  •  10رشته تخصصي دندانپزشكي
  •  یکPhD
  •  18 علوم داروئي
  •  4 كارشناسي ارشد
  •  5 كارداني

وضعيت دانشجويان علوم پزشكي
  •  2783 دانشجو در مقطع كارداني
  •  48240 دانشجو در مقطع كارشناسي
  •  846 در مقطع كارشناسي ارشد
  •  8389 در مقطع دكتري حرفه‌اي
  •  200دكتري تخصصي دندانپزشكي
  •  جمع كل دانشجويان : 60942

هدف غایی و نهایی مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان، حرکت در مسیر ارتقای آموزش علوم پزشکی می باشد. از واحدهای تابعه انتظار می رود:


  •  تدوين برنامه ارتقاي كيفي واحد در حوزه علوم پزشكي بر مبناي نقشه توسعه دانشگاه
  •  تلاش جهت ارتقاي استانداردهاي آموزشي در واحدها
  •  همكاري تنگاتنگ با حوزه معاونت علوم پزشكي در راستاي همسوسازي سياستهاي اجرايي در امور پزشكي
  •  توجه ويژه به آموزش پزشكي با توجه به ظرفيت موجود و استقبال داوطلبان
  •  استفاده از ظرفيتهاي بومي در راستاي ارتقاي توانمندي‌ اعضاي هيأت علمي