IAU
478252055.JPG

عنوان خبر

معرفی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به بخش های جانبی هشتمین المپیاد علوم پزشکی کشور

خلاصه خبر اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان حوز ه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از معرفی 30 دانشجوی این دانشگاه در بخش های جانبی فلسفه پزشکی و استدلال بالینی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان حوز ه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور، از اضافه شدن دو بخش جانبی فلسفه پزشکی و استدلال بالینی برای نخستین بار در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور خبر داد. به گزارش این دفتر دانشگاه های علوم پزشکی تا 10 اسفندماه مهلت داشتند که دانشجویان خود را به وزارت بهداشت معرفی کنند و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در هر حیطه 15 نفر و در مجموع 30 نفر را در زمان مقرر معرفی نموده است.

همچنین این دفتر بنا بر اطلاعیه وزارت بهداشت اعلام داشت: اولين كارگاه آموزشي فلسفه پزشكي وي‍ژه دانشجويان شركت كننده در هشتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي در تاريخ 19/12/94 و همچنين كارگاه آموزشي استدلال باليني ويژه دانشجويان شركت كننده در هشتمين المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي در تاريخ 20/12/94 در مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران از ساعت 8 الی 16 برگزار گردید.

خبر:نخعی