IAU
478252362.jpg

عنوان خبر

در جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسید: کوتاه شدن فرایند جذب اعضای هیات علمی پزشکی

خلاصه خبر در جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور دکتر میرزاده و سایر اعضا برگزار شد، موضوعاتی چون نحوه کوتاه شدن فرآیند جذب اعضای هیات علمی حوزه پزشکی و موضوع ارتقا کیفیت آموزشی و روز آمد نمودن منابع درسی بررسی شد.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی،با موافقت اعضای هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد، اعضای هیات علمی عضو گروه های پژوهشی مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها مجاز هستند که 50 درصد از ساعات موظفی خود را برای فعالیت مربوط در این واحدهای پژوهشی اختصاص دهند.

گزارش جذب هیات علمی در حوزه پزشکی یکی دیگر از موارد بررسی شده در این جلسه بود که در این باره مقرر شد از روسای واحدهای دانشگای مجری رشته های پزشکی دعوت شود تا هماهنگی های لازم برای این اقدام کیفی صورت گیرد. همچنین در جذب هیات علمی این حوزه اهتمام جدی و برنامه ریزی اجرایی صورت گرفته و فرایند مربوط به جذب هیات علمی پزشکی مجددا بررسی و کوتاه شود.