IAU
499000224.JPG

عنوان خبر

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی صورت پذيرفت: برگزاري کارگاه آشنایی با نرم افزارهای آماری در واحد پزشكي تهران

خلاصه خبر دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای آماری با تدریس دکتر مهرداد هاشمی برای اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی واحد پزشکی تهران- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد علوم پزشکی تهران ضمن اعلام این خبر افزود: در این کارگاه یک روزه آموزشی، انواع نرم افزار های آماری ( SASS SPSS , SIGMA , Social science و Mathematical ) و کاربرد آن ها در حوزه های مختلف علمی از جمله علوم اجتماعی و علوم ریاضی به دانشجویان شرکت کننده معرفی شد و هم چنین مفاهیم آماری از جمله مفهوم های مقایسه ای – رابطه ای ، دو مقایسه ای و درصدی ( 95 درصد و 5 درصد ) و مفهوم قبل و بعد توضیح داده شد.

IAU

وی ادامه داد : با توجه به رشد بالای تحقیقاتی و توجه زیاد دانشجویان به مباحث علم روز و ضرورت انجام تحقیقات آماری، آموزش درست استفاده از نرم افزارهای آماری در قالب برگزاری کارگاه های متعدد لازم است.