IAU
451215333.jpg

عنوان خبر

رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: ساخت دانشکده علوم نوین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

خلاصه خبر

دکتر جبرائیل نسل سراجی رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ساخت و راه اندازی دانشکده علوم نوین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران خبر داد.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی و به نقل از ایسکانیوز، نسل سراجی با اشاره به اینکه ایجاد رشته‌های چند نظمی از تأکیدات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: در حوزه علوم پزشکی رشته‌هایی را داریم که رشته های جدید یا بین رشته ای هستند، که برای تربیت نیروهای متخصص در این رشته که مورد نیاز کشور است، نیاز به برنامه ریزی جدید داریم.

وی با اشاره به آغاز برنامه ریزی های جدید برای ارائه رشته‌های چند نظمی در حوزه علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: در راستای این برنامه ریزی جدید در واحدهایی که توان تربیت نیروی انسانی در رشته های علوم نوین و رشته های وابسته را دارند، دانشکده خواهیم ساخت.

رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه از ساخت و راه اندازی دانشکده علوم نوین در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: در راستای ایجاد رشته های چند نظمی در واحد پزشکی دانشگاه آزاد تهران، دانشکده علوم نوین را تاسیس و مسئولیت راه اندازی دوره های وابسته را به دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده ایم تا بتوانیم رشته های جدیدی را که مورد نیاز کشور است در این دانشکده ارائه دهیم و نیروهای متخصص در این رشته ها را تربیت کنیم.

وی با اشاره به لزوم ایجاد رشته‌های چند نظمی در دانشگاه بیان کرد: در راستای رفع نیاز های کشور به رشته های چند نظمی، باید برنامه ریزی پایه برای ایجاد این رشته ها را در مراکز آموزشی ایجاد کنیم.

سراجی در خصوص اقدام قانونی برای ارائه رشته‌های چند نظمی بیان کرد: رشته های جدید یا رشته های فعلی باید به پیشنهاد واحد و به تصویب شورای گسترش دانشگاه در حوزه علوم پزشکی و در نهایت به تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان برسد تا بتوان این رشته ها را ارائه کرد.

رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه ارائه رشته های چند نظمی باید طبق قوانین و مقررات باشد، گفت: اگر به طور مستقل در واحد دانشگاهی این رشته ها ارائه شود و دانشجو بگیرند، پس از فارغ التحصیلی این دانشجویان از دانشگاه، وزارت بهداشت مدرک و تخصص آنها را قبول نخواهد کرد.