IAU
438442188.jpg

عنوان خبر

خلاصه خبر

مدیریت توسعه منابع سلامت دانشگاه آزاد اسلامیمقدمهIAU

مدیریت توسعه منابع سلامت به دنبال پاسخگویی مناسب به نیاز حمایتی بخش های مختلف آموزش، پژوهش، سلامت و بین الملل حوزه علوم پزشکی دانشگاه به امور اداری، مالی و پشتیبانی شکل گرفت و مشتمل بر ادارات پنج گانه امور مالی، بودجه و تشکیلات، منابع انسانی، امور مالی و امور عمومی و پشتیبانی می باشد.

مسئولیت مدیریت توسعه منابع سلامت دانشگاه طی حکمی از طرف معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه به آقای دکتر امین قاسم بگلو واگذار شده است.


 ماموریتاین مدیریت تلاش دارد با توسعه و ارتقای منابع سلامت در راستای نقشه توسعه علوم پزشکی دانشگاه و در چارچوب نظام دانايی محور و با بهره گیری از روش های مديريتی و فناوری های نوين، زمینه لازم برای ارتقای بهره وری، توانمندی نیروی انسانی حوزه علوم پزشکی و حمایت از اهداف و ماموريت های تعریف شده سایر بخش های حوزه علوم پزشکی دانشگاه را فراهم سازد.

راهبردهای مدیریت توسعه منابع سلامت دانشگاه
  •  تلاش براي شناسايي مجاري نوين توليد و خلق ثروت
  • ارتقای بهره¬وری و توانمندسازی نیروی انسانی علوم پزشكي
  •  ارتقا و نهادينه‌سازي ساختار حوزه بر اساس اهداف تعريف شده
  •  تخصيص هدفمند منابع علوم پزشكي
  • توسعه ارائه خدمات و فرایندها مبتنی بر فناوری اطلاعات
  •  استقرار نظام¬های نوین مدیریتی
  • حمایت از کارآفرینان علوم پزشكي

برنامه های مدیریت توسعه منابع سلامت دانشگاه
  •  شناسايي و استفاده از فرصت¬ها و ظرفيت¬هاي سايردستگاه¬ها و مؤسّسات
  •  طرّاحی الگوی برآورد و تأمین نیروی انسانی،
  • توسعه نظام مشاركت كاركنان
  •  بازنگري در شيوه¬هاي جذب كاركنان غيرهیئت علمي
  • متناسب¬سازي دانش، مهارت و نگرش كاركنان با شغل مورد نظر
  •  تعيين قيمت تمام¬شده فعاليت¬ها درجهت نظام بودجه¬ریزی عملیاتی
  •  اصلاح نظام پرداخت (بر مبناي عملكرد)
  •  تعيين شاخص¬هاي هدفمند و استانداردهاي كمي خدمات و فرایندها
  •  استقرار نظام مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
  •  استقرار نظام مديريت استراتژيک و برنامه¬ریزی عملیاتی
  •  استقرار مديريت كيفيت و Learn Management

شرح وظایف


  • راهبری وابلاغ سياستها و خط مشي ها در زمينه برنامه ريزي و مدیریت منابع انساني، مالي، فیزیکی و نظارت برفرایند اجرای آنها در حوزه علوم پزشکی دانشگاه.
  •  پیش بینی و برنامه ریزی بودجه حوزه علوم پزشکی دانشگاه.
  •  نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري و عمراني حوزه علوم پزشکی دانشگاه.
  • همکاری در تدوین و ابلاغ ضوابط ودستورالعمل هاي لازم در زمينه امور اداري و پرسنلي، خدمات و پشتيباني، منابع مالي و نگهداري حسابها، انجام هزينه ها و صرفه جوئی درآنها، حفظ اموال وانبار و نظارت بر حسن اجراي آنها
  •  تنظیم اولیه فرمت قراردادهای حقوقی مرتبط با حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه با هماهنگی دفتر حقوقی دانشگاه.
  •  بررسی مستمر تشکیلات تفصیلی حوزه علوم پزشکی دانشگاه و پیشنهاد اصلاح ساختار با در نظر گرفتن نیاز و توسعه و گسترش فعالیت¬های واحدهای تابعه.
  • مطالعه ، برنامه ریزی و نظارت بر منابع فیزیکی حوزه علوم پزشکی دانشگاه
  •  نظارت و کنترل روند درآمد های وصولی و هزینه ها در راستای ارتقاء بهره وری سیستم
  • نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي به صورتحسابها ، اسناد و گزارشهاي مالي
  •  سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارکنان حوزه علوم پزشکی با توجه به اهداف عالیه دانشگاه.
  •  برنامه ریزی و نظارت بر روند جذب وانتقال نیروها با توجه به روند خروجی نیروی انسانی و ایجاد واحدهای جدید یا گسترش واحدها در حوزه علوم پزشکی دانشگاه