معرفی دفتر

دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تحقق توسعه علوم پزشکی با تدوین چشم انداز حرکت به سمت دانشگاهی نوآور، پژوهش محور، کارآفرین و پیشرو در رشد و توسعه اقتصادی ارایه خدمات نوین پژوهشی و پیشتاز در تولید علم در سطح جهان در سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از دفاتر زیر مجموعه حوزه علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه‌ آزاد اسلامی تشکیل شد.

 مدیران کل دفتر: 

دکتر سید ناصر استاد: از شهریورماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵؛

دکتر هنگامه بختیار: از خردادماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۸؛

دکتر عباس احمدی:‌ از مردادماه ۱۳۹۸ تاکنون.

این دفتر در نظر دارد با نیل به اهداف نهادینه نمودن کیفیت پژوهش در جهت تحقق دانشگاه رقابت پذیر، قرار گرفتن واحدهای دانشگاه در رتبه بندی های ملی، منطقه ای، و جهانی، گسترش توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه در حوزه علوم پزشکی و حرکت به سمت رهبری خودگردان در سطح کشور این نقش را گسترش دهد. 

فعالیت های دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی در ۴ حوزه زیر می‌باشد:  

۱-    مدیریت امور پژوهشی و تولید علم

۲-    مدیریت توسعه و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

۳-    مدیریت اسناد علمی و اطلاع‌رسانی پزشکی

۴-    مدیریت ارتباط با صنعت و مراکز رشد