علم سنجی

وظایف مربوط: 

۱- سنجش تولیدات علمی واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و رتبه بندی آنها 

۲- رتبه بندی اعضای هیات علمی حوزه علوم پزشکی براساس تعداد مقالات، H-Index و میزان استنادات آنها برپایه اطلاعات ایشان در پایگاه های علمی معتبر بین المللی نظیر Science Direct (Scopus)،  Google Scholar، Web of Sciences

۳- ایجاد بانک مقالات دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی